Andere contactgroepen


Met lege handen

'Met Lege Handen' is een werkgroep in Vlaanderen opgericht voor ouders die een baby verloren voor, tijdens of kort na de geboorte, wat ook de oorzaak van het overlijden was. 
Berrefonds

Het Berrefonds wil een steun zijn voor ouders die hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap of kort daarna. Jammer genoeg krijgen niet alle ouders de kans om iets tastbaars mee naar huis te nemen. Juist om deze reden is het fonds in het leven geroepen. Voor het Berrefonds maakt het echter niet uit hoe kort of hoe lang ouders hun kindje hebben mogen koesteren. Wij vinden dat alle mama's en papa's recht hebben op een mooie herinnering.


O.V.O.K.

De zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind’ – O.V.O.K. ontstond in 1983. O.V.O.K. wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. De vereniging bestaat uit vrijwilligers die ook lotgenoot zijn en uit ervaring weten wat het verlies van een kind betekent. Je kan bij O.V.O.K. terecht voor individueel contact, verschillende praatgroepen, een jaarlijkse landelijke dag, driemaandelijks tijdschrift ’t Vergeet-mij-nietje en andere activiteiten rond welbepaalde thema’s.De Verdwaalde Ooievaar (Vlaanderen)

De Verdwaalde Ooievaar steunt mensen met een onvervulde kinderwens op emotioneel vlak, informeert op rationeel vlak, doet maatschappelijk sensibiliseringswerk rond fertiliteit en laat als belangenvereniging de stem horen van mensen die met fertiliteit te maken hebben. 
 
Het uitgangspunt van De Verdwaalde Ooievaar is 'de mens achter de kinderwens' en vanuit hun belang worden alle actoren samen gebracht.
 
De Verdwaalde Ooievaar


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZB - Contactgroep Zwangerschapsbeëindiging (Nederland)

CZB (Contactgroep Zwangerschapsbeëindiging) is een contactgroep in Nederland voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben afgebroken nadat bij het kind ernstige aandoeningen werden vastgesteld na prenataal onderzoek.  CZB is reeds een aantal jaren actief in Nederland.  Op hun website is heel wat informatie te vinden rond zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose. 
 
Ervaringsverwanten binnen CZB hebben hun bijdrage geleverd aan enkele informatiebronnen waarnaar we ook op deze site verwijzen (onder andere het boekje 'Geen Wiegje, Geen Luiers' van Karin van den Boogaard).  CZB heeft eveneens bijgedragen tot de inspiratie om een gelijkaardige contactgroep in Vlaanderen uit te bouwen, wat geleid heeft tot de opstart van Cozapo.

Lieve Engeltjes (Nederland)

Lieve Engeltjes is een  internetcontactgroep voor mensen die getroffen zijn door het verlies van een kind. Dat zijn in de eerste plaats ouders, maar ook grootouders, broers, zussen en dierbare naasten, kunnen elkaar vinden in de verwerking van hun verdriet, via de mailinglijsten.  Heel bijzonder bij Lieve Engeltjes is het gebruik van verschillende mailinglijsten, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan specifieke behoeften in de verwerking van het verlies.  Zo is er voor ouders die een zwangerschap hebben beëindigd, omwille van medische redenen, een mailinglijst opgezet met de naam '(G)een keuze'.  Net zoals CZB, heeft ook deze groep bijgedragen aan het boekje  'Geen wiegje, geen luiers' van Karin van den Boogaard. 
 

"Boven de wolken"

Fotografie van overleden baby’s

Boven De Wolken zet zich met veel liefde vrijwillig in voor sterrenouders en –baby’s. Iedere fotograaf krijgt een onkostenvergoeding en is verzekerd door de VZW. Daarnaast zorgen ze ook voor flyers, kaartjes, kleertjes voor onze sterretjes, sensibiliseren van de ziekenhuizen, staan ze op beurzen enzoverder.

Boven De Wolken