Financiële steun

Cozapo is niet gesubsidieerd en is uitsluitend gebaseerd op vrijwilligerswerk.
Wij verlenen lotgenoten gratis toegang tot onze activiteiten.
 
De activiteiten die we organiseren, vereisen echter wel financiële middelen en financiële steun is nodig om de werking op lange termijn houdbaar te maken.
 
Deze middelen zullen aangewend worden voor volgende zaken : 
  • het onderhoud van een aantal technische zaken (bv. onderhoud website)
  • het organiseren van ontmoetingsdagen
  • het creëren van gekendheid bij patiënten
  • het versterken van de samenwerking met professionele zorg 
  • ...
Als je onze vereniging wil steunen, dan kan dit altijd door een vrijblijvend bedrag te storten op volgend rekeningnummer 751-2050035-77
(IBAN BE80 7512 0500 3577 en BIC : AXABBE22 )
 
Wij kunnen hiervoor geen fiscaal attest afleveren.
 
Het team van Cozapo dankt u alvast voor uw bijdrage !